ŘEŠÍTE DOTACE?

Našim klientům jsme pomohli získat už stovky milionů korun. S dotacemi vám pomáháme již 10 let a stále máme 100% úspěšnost.

Proč si vybrat nás?

CENA SLUŽEB

Žádná platba předem, naše odměna se platí až po úspěšném schválení dotace. Díky naší vysoké úspěšnosti tuto možnost téměř vždy nabízíme.

100% ÚSPĚŠNOST

Stále si držíme 100% úspěšnost ve schválení dotace u všech našich žádostí. Jedná se už o vyšší desítky projektů za stovky milionů korun. Dotační projekty u nás řeší právníci s 10 letou praxí v oblasti dotací.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Zajistíme vše potřebné od přípravy projektu až do proplacení dotace. Zajišťujeme také právní služby, daně, úvěry, projektování staveb atd. Vše pohodlně na jednom místě.

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Jsme firma s menším interním týmem. Svůj projekt tak budete řešit i přímo s Přemyslem Ptáčkem, zakladatelem a majitelem agentury. Na všem se dá individuálně domluvit, klientům se vždy snažíme vyjít maximálně vstříc.

Přemysl Ptáček
Přemysl Ptáček,
jednatel společnosti

O naší firmě

tým

Centrum dotací je poradenská agentura, jejímž jádrem je tým právníků a přátel současně. Základem naší činnosti je efektivní řešení investičních projektů pro klienta. Nejlépe přitom umíme pomoci v těchto oblastech:

 • dotace a EU fondy
 • právní služby
 • daňové optimalizace
 • veřejné zakázky a VŘ
 • stavby, projekty a nemovitosti
 • bankovní úvěry
 • komplexní manažerský a poradenský servis u investičních projektů

Agenturu založil a dodnes řídí Přemysl Ptáček. Budoval ji přitom „od nuly“, a to již během svých vysokoškolských studií (právnická fakulta UK, Bankovní institut, VŠE). Dnes je to více než 10 let, co pod touto značkou nepřetržitě pomáháme našim klientům s jejich projekty. Můžeme již nabídnout bohaté zkušenosti opřené o konkrétní výsledky, unikátní know-how, kontakty, a zejména pak komplexní poradenský a manažerský servis pro téměř jakýkoli investiční projekt.

Doposud jsme úspěšně řešili desítky různorodých projektů. Jejich celková hodnota se dnes pohybuje v řádech stovek milionů korun. Nejčastěji přitom řešíme projekty na rekonstrukce/výstavbu nemovitostí, nebo pořízení technologií.

Všechny námi připravované dotační žádosti byly úspěšně schváleny. Úspěšnost 100% si snažíme udržet i nadále. Proto obvykle klientům nabízíme, že za naše služby zaplatí pouze až v případě úspěšného schválení dotace (tzn. žádné platby předem).

tým
tým

Disponujeme rozsáhlým týmem specialistů nejrůznějších profesí (dotace, daně, advokacie, projektanti, specialisti na energetiku atd.). Dotační žádosti u nás zpracovávají právníci s více jak 10 letou zkušeností s dotacemi.

Naši hlavní klientelu tvoří podnikatelé všech velikostí. Významnou skupinou jsou také privátní investoři, kterým pomáháme jejich záměry finančně zefektivnit (dotace, daňová optimalizace) a také patřičně ochránit před možnými riziky (právní servis). Pomáhám také neziskovým organizacím (sociální služby, domovy pro seniory, školská zařízení atp.). Našimi obvyklými klienty jsou také vlastníci bytových domů (SVJ, družstva, fyzické osoby) a v neposlední řadě též obce a města.

Naší cenou doménou je oborová komplexnost služeb. Pro naše klienty běžně zajištujeme veškeré související služby potřebné ke zdárnému dokončení projektu. Vše potřebné od přípravy až do proplacení dotace na jednom místě. Pomáháme např. se stavebním povolením, úvěry, právními či daňovými otázkami, projektováním staveb atd. Disponujeme cennými kontakty na celou řadu odborníků různých profesí, dokážeme zadat, organizovat a kontrolovat jejich práci. Jedná se zejména o advokátní kanceláře, daňové poradce, projektanty a architekty, úvěrové specialisty atp.

Hlavní působiště firmy se nachází v Praze a Příbrami, služby však běžně poskytujeme v rámci celé ČR.

tým

Služby

Ohledně problematiky dotací pomáháme řešit snad všechny situace klienta, nejčastěji se jedná o:

 • Vyhledání dotačního titulu pro Váš záměr
 • Zpracování a podání žádosti o dotaci
 • Zajištění všeho potřebného od přípravy až do vyplacení dotace
 • Obrana proti krácení dotace, pomoc a zastupování při kontrolách

V našem týmu jsou právníci s bohatou praxí s dotačními projekty. Dále na denní bázi spolupracujeme s celou řadou advokátních kanceláří, které se specializují na úzké oblasti práva. Díky kontaktům na vybrané specialisty jsme vždy schopni zajistit nadstandardní služby špičkové kvality. Pro Váš problém totiž vždy vyhledáme specialistu s patřičnou praxí, připravíme pro něj zadání zakázky a dohlédneme na celou realizaci řešení. Nejčastěji pomáháme v těchto oblastech:

 • Obrana proti krácení dotace
 • Povolování staveb, územní plánování, životní prostředí
 • Nemovitosti (převody, nájmy, výstavba atp.)
 • Nastavení korporátní a majetkové struktury pro investiční projekt, Svěřenské fondy, Holdingové struktury
 • Daňové plánování
 • Veřejné zakázky, PPP projekty
 • Fúze a akvizice, korporátní právo, Financování
 • Řešení sporů, vymáhání pohledávek, insolvence
 • Smlouvy v obchodním styku
 • Veřejná podpora, SOHZ, GBER, Deminimis atd.

V daních spolupracujeme s opravdovými odborníky, kteří dokážou efektivně strukturovat investiční projekt. Převážně se jedná o daňové poradce a právníky současně. Dotační projekt často představuje významnější investici klienta, kterou je možné provést vícero způsoby. My klientům pomáháme vybrat optimální variantu řešení s ohledem na daňové dopady. Taková varianta navíc musí vyhovovat dotačním podmínkám a eliminovat právní rizika. Jedná se např. o vhodné nastavení holdingové struktury ještě před zahájením investičního projektu, strukturování nájemních a úvěrových vztahů uvnitř skupiny atd. Nejčastěji zde pomáháme v těchto oblastech:

 • Daňové plánování a strukturování investic, projektů a jiných transakcí
 • Zpracování daňových stanovisek
 • Zastupování v daňových řízeních, pomoc při kontrolách
 • Daňové prověrky při akvizici podílů společnosti

Pokud pro svou investici hodláte využít veřejné finance, tak je nutné provést výběrové řízení dodavatele dle předepsaných pravidel. Jedná se o přísné a velmi formalizované řízení, kdy i sebemenší formální chyba může způsobit značnou finanční škodu (např. krácení celé dotace). Klientům zde pomáháme v těchto oblastech:

 • Komplexní služby pro zadavatele i dodavatele zakázek financovaných z veřejných zdrojů
 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Organizace a administrace celého průběhu výběrového řízení
 • Zpracování či kontrola nabídek dodavatelů, sepisování námitek, obrana a pomoc při neoprávněném postupu zadavatele
 • Ovládáme postupy podle zákona o zadávání VZ i podle pravidel dotačních programů
 • Na složitější otázky zajistíme pomoc specializovaného advokáta

Za posledních 10 let jsme se aktivně podíleli na desítkách nejrůznějších stavebních projektů našich klientů, včetně projektů vlastních. Prakticky denně spolupracujeme s celou řadou architektů, projektantů, energetických auditorů, rozpočtářů, stavebních firem atd. Díky cenným kontaktům a zkušenostem vám dokážeme pomoci zejména v těchto situacích:

 • Výběr vhodného projektanta, včetně vhodného nastavení podmínek spolupráce (kvalitní smlouva, závazné termíny, sankce atd.)
 • Pomoc se získáním stavebního povolení (spolupracujeme s advokáty se specializací na povolovací procesy staveb)
 • Studie, Projektová dokumentace, Rozpočty, Dozory
 • Energetické posudky, energetické studie pro úspory energií
 • Realizace staveb

Spolupracujeme s velmi výkonnými zprostředkovateli bankovních úvěrů. Jedná se o menší tým opravdových odborníků. Disponuje přímými kontakty na schvalovatele úvěrů v několika bankách a má reálné výsledky (úspěšně zprostředkované úvěry za několik miliard Kč). Pomoc se získáním úvěru pak probíhá následovně:

 • Zpracování prezentace investičního záměru pro banku
 • Realizace tendru na bankovním trhu (získání konkurenčních nabídek vícero bank)
 • Zprostředkování poskytnutí úvěru podle nejlepší nabídky
 • Poradenství při plnění podmínek pro čerpání úvěru

 • V případě složitějších investičních projektů je zapotřební spolupráce mnoha osob a odborníků různé profese. Při špatné organizaci pak může dojít k rozporům v dokumentech či ke zdržením v projektu, jež mohou zmařit celou dotaci. Obvykle se jedná o koordinaci projektování, stavebního povolení, úvěrů, dotace, právní a daňové záležitosti atd.
 • Pro naše klienty dokážeme všechny potřebné aktivity dopředu naplánovat, vyhledat vhodné dodavatele s patřičnou specializací, udělit přesné zadání úkolu a poté kontrolovat jeho plnění.

Reference

Dotacemi se zabýváme již 10 let. Náš tým dosáhl úspěšného schválení dotace u několika desítek nejrůznějších projektů. Současně však ctíme diskrétnost a informace o našich klientech veřejně nešíříme. Vše, co nám jako klienti sdělíte je u nás v bezpečí. Uvádíme zde proto pouze výběr několika řešených projektů v anonymizované verzi:

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Rekonstrukce bývalých kasáren na domov seniorů.

Dotace 38 mil. Kč
Výrobní technologie

Výrobní technologie

Pořízení výrobní linky na výrobu dýchacích polomasek.

Dotace 20 mil. Kč
Výrobní hala

Výrobní hala

Rekonstrukce bývalého JZD na automobilovou halu.

Dotace 16 mil. Kč
Ubytovna

Ubytovna

Rekonstrukce ubytovny, včetně energetických úspor.

Dotace 10 mil. Kč
Hotel

Hotel

Rekonstrukce hotelu včetně energetických úspor.

Dotace 15 mil. Kč
Socialni byty

Sociální byty

Novostavba bytových domů se sociálními byty.

Dotace 29 mil. Kč
CNC

CNC fréza

Pořízení CNC frézy na kovo obrábění.

Dotace 1,5 mil. Kč
bytový dům

Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu pro SVJ, včetně energetických úspor.

Dotace 3 mil. Kč
Ubytovací apartmány

Ubytovací apartmány

Rekonstrukce brownfield na ubytovací apartmány.

Dotace 10 mil. Kč
Bagr

Stavební technologie

Pořízení pásového rypadla (bagr) pro stavební práce.

Dotace 1 mil. Kč
Sluzby

Centrum energetického průmyslu

Rekonstrukce bývalého internátu (brownfield) na centrum služeb pro energetický průmysl.

Dotace 8 mil. Kč
Firma

Zázemí stavební firmy

Rekonstrukce haly pro stavební firmu, včetně energetických úspor.

Dotace 3,5 mil. Kč
Další
Předchozí

Kontakty

Přemysl Ptáček

jednatel společnosti

Adresa kanceláře v Praze:

Purkyňova 74/2, Praha 1

Adresa kanceláře v Příbrami:

Náměstí T.G. Masaryka 1, Příbram 1

Fakturační údaje:

CDO grants s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 05640890, DIČ: CZ05640890

Přemysl Ptáček